ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

#จิตสงบ_จึงเห็นทุกข์

“จิตของบุคคลที่ไม่สงบระงับเป็นสมาธิ
จิตวุ่นวายแส่ส่ายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก ให้กิเลสหลอกลวงไปอยู่ไม่รู้
จักจบจักสิ้น จิตใจไม่หนักแน่นมั่นคง ไม่
อยู่เป็นสมาธิย่อมมีความทุกข์.."

"ถ้าหากเราทำจิตใจของเราให้สงบระงับ
เป็นสมาธิ เราจึงจะสามารถมองเห็นทุกข์
ได้ชัด มองเห็นจิตใจของตนเองสั่นสะเทือนและมีความทุกข์ได้ชัด ปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเห็นทุกข์จริง.."

#จิตที่เป็นสมาธิจะไม่รั่วไหลไปกับสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย...!!

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ