ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

" ติดตัวเอง​ หลอกตัวเอง.
สัญญาไปหมาย​ สังขารปรุงขึ้น​ สัญญาหมายไป.
เข้าใจเอาเองก็มี​ มันเป็นความจริงก็มี​ สัญญาไปหมายเอาก็มี.
สัญญาความจำได้หมายรู้ จำได้หมายรู้​ คิดไปนำความรู้เจ้าของ​ บางทีมันบ่แม่นก็มี."

หลวง​ปู่​อุ่นหล้า​ ฐิตธัมโม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม

#พุทโธ "พุทโธ หมายความว่า
ให้ใจยึดเอาพุทโธเป็นอารมณ์
เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกไปสู่
อารมณ์ภายนอก เพราะอารมณ์
ภายนอกมันชอบไปจดจ่ออยู่กับ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความ
ถูกต้องทางกาย หากทุกสิ่ง​ ทุก
อย่างมันไปจดจ่ออยู่ที่นั่น จิตมัน
จะไม่รวมลงนี่แหละ เรียกว่า มาร
คือ ไม่มีสติอย่าให้จิตไปจดจ่อ
อย่างนั้น ให้มาอยู่กับผู้รู้​ ให้น้อมเอา.."

#พระพุทธเจ้า_พระธรรม_พระสงฆ์
เป็นอารมณ์ จะอยู่ในอิริยาบถใด ก็
ให้มีความเพียร ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลง
ชั่วช้างพับหู งูแลบสิ้น ชั่วไก่กินน้ำ นี่
อานิสงส์อักโข ให้ตั้งใจทำไป..."

#โอวาทธรรม
#หลวงปู่ขาว_อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
[พ.ศ. ๒๔๓๑ -๒๕๒๖]

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด