ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

ทุกวันนี้หมอดูหมอเดาหมอเกาขี้กลากมากขึ้นเรื่อย ๆ พอเขาว่าก็อ้าปากหวอฟังเขา หมอดูมีไหมในครั้งพระพุทธเจ้า ก็มี ที่เจ้าชายสิตธัตถะประสูติมาได้เจ็ดวัน พวกพราหมณ์ทั้งหลายก็มาทำนายทายทัก ว่าเจ้าชายสิตธัตถะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ถ้าครองราชย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ถ้าออกบวชจะได้เป็นต้นศาสดาศาสนาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่คือคำทำนายของพราหมณ์ในครั้งพุทธกาล

แต่มาทุกวันนี้หมอดูหมอเดามีมาก ใครก็เป็นหมอดูหมด พออ่านหนังสือสามสี่ห้าหน้าก็โกหกไปเรื่อย พวกเราอย่าไปเชื่อ เชื่อการกระทำของตัวเองดีกว่า ถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของตนเอง นั่นล่ะเลิศประเสริฐกว่านะ ถ้าเราไปเชื่อหมอดูหมอเดา ถ้าเขาบอกให้ทำงานอย่างนี้ พอฝนตกเข้าไปก็ยังทำอยู่ เผลอ ๆ อันตรายอีก ก็ยังทำอยู่เพราะหมอดูให้ทำ หลวงพ่อว่าพวกเราอย่าไปเชื่ออย่างนั้น

บางคนบวชเข้ามาต้องสึกเวลานั้นเวลานี้ เราไปเชื่อทำไมพราหมณ์ เราเป็นพุทธ เราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิ พระพุทธเจ้าว่าทำดีเวลาใด ผู้ใด ขณะใด ผู้นั้นแล ขณะนั้นแล กาลนั้นเวลา เวลานั้นแล เป็นเวลาดี เพราะเราทำดีจะไปเลวได้ยังไง

ถ้าเราทำชั่วกาลเวลาไหนก็ตาม กาลนั้นแล เวลานั้นแล ปีนั้นแล เดือนนั้นแล ชั่วหมด เพราะเราทำชั่ว ถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อก็ทดลองดู ปุบปับขึ้นมาเราเตะซ้ายเตะขวา เอามีดไล่ฟันคนนั้นคนนี้ ทำความชั่ว อีกไม่นานเขาก็จับเข้าห้องขังไว้อำเภอนายูงแน่นอนล่ะ เพราะอะไร เพราะทำความชั่ว

ถ้าเราเห็นปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ ยกมือไหว้ ทำกิจการงาน ช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่ อยู่ที่ไหนก็ดีหมด ใคร ๆ ก็รัก เพราะตัวเองทำดี ทำดีครู่ใดขณะใด ครู่นั้นแล ขณะนั้นแล เวลานั้นแลดีหมด ถ้าทำความชั่วก็ตรงข้ามนะ เพราะฉะนั้นให้เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
พระธรรมเทศนา “ฤาษีตาไฟทำนายผิด”
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, หิมะ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

“...ร่างกายนี้ ตั้งแต่เกิดมา มีแต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง แล้วก็ต้องตายไป ทำพิธีต่ออายุ สืบชะตาอย่างไร ก็ต้องตายทุกคน แล้วจะยึดถือว่า เป็นตัวเรา ของเราได้อย่างไร เราเพียงยืมมาใช้ ได้อาศัย เป็นพาหนะ ให้ทำความดี เพื่อข้ามวัฏสงสารเท่านั้น...”

โอวาทธรรมหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

สัมมาสัมโพธิ เป็นชื่่อของการเห็นแจ้งชัดว่า ไม่มีธรรมใดเลยที่ไม่เป็นโมฆะ ถ้า...เราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้ว ของหลอกลวงทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรแก่เรา

ปรัชญา คือ ความรู้แจ้ง ความรู้แจ้งคือจิตต้นกำเนิดดั้งเดิมซึ่งปราศจากรูป ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่า ผู้กระทำและสิ่งที่ถูกกระทำ คือจิตและวัตถุเป็นสิ่งๆเดียวกันนั่นแหละ จะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและลึกลับเหนือคำพูด และโดยความเข้าใจอันนี้เอง พวกเราจะได้ลืมตาต่อสัจธรรมที่แท้จริงโดยตัวเราเอง

สัจธรรมที่แท้จริงของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเรา แม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชา และไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้ มันเป็นธรรมชาติแห่ง "ภูตตถตา"

ในธรรมชาตินี้ ไม่มีทั้งอวิชชา ไม่มีทั้งสัมมาทิฏฐิ มันเต็มอยู่ในความว่าง เป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้น เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว อารมณ์ต่างๆที่จิตของเราได้สร้างขึ้น ทั้งฝ่ายนามธรรมและฝ่ายรูปธรรม จะเป็นสิ่งซึ่งอยู่ภายนอกความว่างนั้นได้อย่างไร

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
จากหนังสือจิตคือพุทธะ และมรรคปฏิปทา

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ท่านว่าพระโสดาบัน
ถึงกระแสพระนิพพาน
แล้วก็รู้ว่าพระนิพพานคืออะไรด้วย
พระโสดาบัน
เป็นผู้เที่ยงตรงต่อพระนิพพาน
แล้วพระโสดาบันจะไม่ทำผิดศีล ๕
พระโสดาบันโกรธเป็น
แต่ไม่ผูกพยาบาทอาฆาต
พระโสดาบันโลภเป็น
แต่ไม่อิจฉาตาร้อนใคร

+++++
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ