ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

เขตของบุญน่ะ มันอยู่ที่จิตเป็นสมาธินะ ตัวบุญน่ะ
อยู่ที่จิตเป็นสมาธิที่มีอารมณ์ตั้งมั่น ไม่ใช่ตัวบุญอยู่
ที่องค์ภาวนาอย่างเดียว หากว่าเราภาวนาแบบชนิด
นกแก้วนกขุนทอง ว่าไป พุทโธ ธัมโม สังโฆ ว่าไปโดย จิตไม่ตั้ง อารมณ์ไม่ทรงอยู่ พอว่าไปบ้าง พุทโธๆ หรือ
ว่า ธัมโมสังโฆ ก็ตาม หรืออย่างอื่นก็ตาม แต่จิตอีก
ส่วนหนึ่งมันแลบไปสู่อารมณ์อย่างอื่น อย่างนี้ว่าเท่า
ไรก็ไม่เป็นบุญ การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีการ
ภาวนาด้วย ก็เพื่อจะใช้อารมณ์ยึดคือ สติ ให้รู้อยู่ว่า
นี่เรากำหนดลมหายใจเข้าออก หรือว่าเราภาวนาว่า
อย่างไร แล้วก็ควบคุมอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างนั้นอย่า
งเดียวให้เป็น เอกัคตารมณ์ อารมณ์ของเราเป็นหนึ่ง
ไม่มีสอง อย่างนี้จัดว่าเป็น สมาธิ
จาก รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เล่ม ๘
โดย หลวงพ่อฤาษี วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี
*หลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ~หลวงพ่อฤาษีลิงดำ..ตอบปัญหาธรรม*
ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อ ที่เคารพอย่างสูง..
~ วันหนึ่ง ลูกมีโอกาสไปเลี้ยงพระ แต่ก็ไม่ได้ถามกันเสียก่อน ว่าจะถูกต้องหรือไม่ ลูกเข้าไปที่โรงครัว.. เข้าไปแล้วก็เจอพระองค์หนึ่ง ท่านก็บอกว่า : "โยม เอาเลย โอวัลติน กาแฟ ชงเลย ตามสบาย"
~ พอกินเสร็จเรียบร้อย นึกได้ว่า : เอ๊ะ..! การกินของวัด พระสงฆ์ ๔ รูป ไม่ได้อนุญาต อย่างนี้ เรียกว่า กินของสงฆ์ ลูกเลยไม่สบายใจอย่างมาก เลยตัดสินใจ เอาเงิน ๑๐๐ บาท มาถวายวัดท่าซุง เจ้าค่ะ
หลวงพ่อฯ : ( หัวเราะ ) เออ.. ก็ดี
~ ดีไม่ให้ฉันนะ ให้วัด.. ช่างมันเถอะ ความจริง ไม่มีโทษ เขาอนุญาตแล้ว นั่นต้องตั้งใจแล้วว่า อนุญาตให้กินได้ ไม่มีโทษ.
ผู้ถาม : อย่างงั้น กับอาหารที่ทางวัดจัดอะไรไว้แล้วก็..?
หลวงพ่อฯ : กินได้ เขาให้แล้ว..
ผู้ถาม : ก็เป็นอันว่า ของที่เขาตั้งรับรองเลี้ยง ไม่มีปัญหา ไม่มีโทษ ไม่มีกรรม..
~ แต่ก็น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่ง.. คือว่า ถ้าเฉพาะที่ บ้านสายลม ลูกศิษย์หลวงพ่อนี่ ชอบทำบุญขำระหนี้สงฆ์ หมายถึงว่า หนี้ชาติก่อน หรือ ชาติใหม่ เจ้าคะ..?
หลวงพ่อฯ : ชาติไหนก็ตาม มีหรือไม่ ชำระไปก่อนดีกว่า..
~ ถ้าบังเอิญ ไม่เป็นหนี้สงฆ์นะ.. เงินประเภทนั้น ก็เป็น สังฆทาน กับ วิหารทาน ถ้ามีหนี้ก็ชำระไป ถ้าไม่มีหนี้ ก็มีอานิสงส์ใหญ่.
( จากหนังสือ *ธัมมวิโมกข์* เล่มที่ ๔๐๘ หน้าที่ ๑๐๘ ของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี..คัดลอกโดย ยุพยง พัฒนเจริญ )
ขอบคุณ
* คุณยุพยง พัฒนเจริญ
*คัดลอกจากเพจคำสอนหลวงพ่อราชพรหมยาน วัดท่าซุง
การเจริญกรรมฐานมิใช่หลับตาเสมอไป ก็ไม่จำเป็น
หลับตาก็ได้ ลืมตาก็ได้ ถ้าเราเห็นว่า ถ้าเราลืมตา
มองเห็นอย่างอื่นจิตมันจะฟุ้งซ่าน เราก็หลับตาเสีย
ถ้าหลับตาแล้วจิตมันซ่านมากเกินไป ก็ตื่นมาลืมตา
พยายามนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูป ถ้าหลับตาภาวนาแล้วฟุ้งซ่าน ก็ให้เราลืมตามามองดูพระพุทธรูป ถ้าจิตเรารู้สึกว่านี่เป็นพระพุทธรูป เป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน
ทีนี้ถ้าคิดว่าพระพุทธรูปที่มีสีเหลืองก็เป็น ปีตกสิณ
เลยได้ ๒ อย่างควบใช่ไหม คือว่าการเจริญสมาธิไม่
จำเป็นว่าต้องหลับตาเสมอไป จะลืมตาก็ได้ มันได้ทุกอย่างนะ เวลานั้นเราต้องการเจริญสมาธิหลับตา ถ้าหลับตาไม่สบายก็ลืมตา เพราะ เราฝึกที่ใจ ไม่ได้
ฝึกที่ตา สมาธิมันอยู่ที่ใจ ใช่ไหม”
จาก~ธัมมวิโมกข์ฉบับ ๒๘๗ หน้า ๑๘
โดยหลวงพ่อฤาษี วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี
ผู้ถาม : หลวงพ่อคะ ที่คนเขาชอบเล่นการพนัน ที่เขาลือว่ามีผีพนันเข้าสิงมีจริงหรือเปล่าคะ.?
หลวงพ่อฯ : จริง.
ผู้ถาม : ผีพนันมีตัวตนด้วยหรือคะ.?
หลวงพ่อฯ : ก็ผีพนันก็คือตัวอยากเล่นน่ะ ไอ้หนู.. ผีพนันคือตัวอยาก อยากเล่น.
ผู้ถาม : เป็นความอยากของคนคนนั้น ใช่ไหมคะ.?
หลวงพ่อฯ : ใช่.. ก็ผีมันมองไม่เห็นตัวใช่ไหมล่ะ เป็นความอยาก.
ผู้ถาม : หลวงพ่อคะ แล้วสาเหตุที่เขาอยากเล่นเป็นเหตุเพราะกรรมใดหรือเปล่าคะ.?
หลวงพ่อฯ : ใช่แน่
ผู้ถาม : ส่วนไหนคะ.?
หลวงพ่อฯ : ก็.. "อทินนาทาน" ตัวทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเขามาก่อน ก็สังเกตนะ.. การพนันที่รวยจริง ๆ มีไหม.?
ผู้ถามฯ : ไม่มีค่ะ
หลวงพ่อฯ : ไม่มี. ต้องทำลายทรัพย์ตัวเองด้วย คือไม่มีใครเว้น ใครเขาไม่ทำลาย ตัวเองก็ต้องทำลายทรัพย์ของตัวเองไป ให้มันเกิดความหมด.
ผู้ถาม : ศีลข้อไหนคะ.?
หลวงพ่อฯ : ศีลข้อ ๒ "อทินนาทานา เวรมณี" เล่นการพนันมันต้องตีตั๋ว ต้องขออนุญาต ไปขโมยเล่นนี่มันผิดศีลข้อ ๒ ไอ้กรรมที่เราผิดมาในอดีตก็คือกรรมตัวที่ ๒ เมื่ออดีตถ้ามันไม่ผิดศีล ศีลก็ขาด ศีลขวางหน้าชนปังเข้าเลย ถ้าผิดศีลซะแล้ว ศีลไม่บริสุทธิ์ ศีลไม่มีคือศีลที่ขาดใช่ไหม.. มีอะไรอีกไหม..
ผู้ถาม : แล้วมีทางแก้ให้คนเขาไม่ชอบเล่นได้ไหมคะ.?
หลวงพ่อฯ : ก็เล่นมันซะให้หมดตัว มันก็เลิกเอง.
ผู้ถาม : พอหมดแล้วเขาก็ไปกู้เขามาอีก..
หลวงพ่อฯ : ใช่.. ถ้าไปกู้ยืมเขาแล้วไม่มีใครเขาให้กู้มันก็เลิก.. คนพวกนี้ถ้ากรรมเดิมเขายังไม่สิ้น นี่ เขาไม่รู้สึกตัว หลวงพ่อเคยเห็นมาแล้ว คนที่เขาเลิกเมื่อไหร่ก็เกลียดเมื่อนั้น เกลียดอาการนั้นถือว่ากรรมมันหมดไป.
ผู้ถาม : ต้องรอจนกว่ากรรมจะหมดหรือคะ.?
หลวงพ่อฯ : ใช่ ๆ มันไม่มีทางแก้ แก้ได้อย่างเดียวคือ "เผา" ไอ้ก่อนที่เราจะจับเขาเผาดีไม่ดีเขาจะจับเราเผาซะก่อน ( หัวเราะ ) คือเราไม่ต้องไปแก้เขาหรอก ถ้าขืนเราไปพูดเข้าอารมณ์ไม่ดี ดีไม่ดี เขาโกรธเรา.
( จากหนังสือ *ธัมมวิโมกข์* พ.ศ.๒๕๒๘ ฉบับที่ ๒๙๐ หน้าที่ ๑๙ ของ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี )