ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

สุชาดา เพียบพร้อมพรั่ง ทั้งใจกาย
ผู้ถวาย ข้าวมธุปายาส ถาดทองนั้น
เคยตั้งจิต อธิษฐาน วานเทวัญ
ก่อนหน้านั้น สองประการ นานผ่านมา

ข้อที่หนึ่ง นางขอให้ ได้สามี
เป็นเศรษฐี มีทรัพย์ นับคณา
เสมอตน เป็นคนดี มีหน้าตา
เพื่อนำพา ครอบครัวใหญ่ ให้ร่มเย็น

ปรารถนา ข้อที่สอง ของนางนั้น
บุตรในครรภ์ คนแรกหนอ ขอให้เป็น
ลูกผู้ชาย ไว้ซับเหงื่อ เมื่อลำเค็ญ
หากเป็นเช่น ดั่งเจตนา มาพลีกรรม

เมื่อนางได้ ดั่งมุ่งมาด สมปรารถนา
ปรารภว่า เจตนา มากระทำ
ถวายข้าว ปายาสมี ที่พลีกรรม
จะกระทำ ณ ริมฝั่ง เนรัญชรา

เดินตามริม ฝั่งธารา หาที่เหมาะ
ทาสีเลาะ เดินลัดไป ไทรสง่า
แล้วได้พบ เห็นเทวัญ นั้นกับตา
เทพเทวา รออยู่ใน ต้นไทรงาม

นางดีใจ รีบวิ่งไป หานายหญิง
ไม่ประวิง ทุกสิ่งสรรพ กลับไปตาม
ร้องเรียกให้ นายหญิงไป ต้นไทรงาม
นายหญิงปราม มีอะไร ให้บอกมา

นางปุณนา ทาสี ดีใจยิ่ง
ตอบนายหญิง ได้ประสบ พบเทวา
นายรีบไป ท่านรออยู่ ให้บูชา
สุชาดา ฟังคำทาส คว้าถาดทอง

รีบไปที่ ต้นไทรใหญ่ ใจปรีดา
เห็นเทวา มหาบุรุษ กายผุดผ่อง
น้อมถวาย ข้าวปายาส พร้อมถาดทอง
เสร็จดั่งปอง เอ่ยธรรมรส พจมาน

หม่อมฉันได้ สมหวัง ดั่งปรารถนา
ด้วยศรัทธา ขอตั้งจิต อธิษฐาน
ขอหทัย ในพระองค์ ทรงพบพาน
ตามต้องการ สราญสุข ทุกคืนวัน

เมื่อพลีกรรม เสร็จดั่งปอง จิตผ่องใส
เบิกบานใจ ไร้ความทุกข์ สุขอนันต์
เห็นโพธิสัตว์ คิดว่าเป็น องค์เทวัญ
บุญอนันต์ สุดคณา หาประมาณ

ในภาพอาจจะมี 2 คน

" .. เมื่อกระทำดีไว้ ชาติหน้าจะมีหรือไม่มี ก็คงเป็นความดีอยู่นั่นเอง
เมื่อกระทำกรรมชั่วไว้ ชาติหน้าจะมีหรือไม่มี ก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเอง

เมื่อเป็นกรรมดี ความจริงก็หาชั่วไปได้ไม่
เมื่อเป็นกรรมชั่ว แม้ใครจะว่าดีก็หาดีไปไม่

ดีก็ต้องเป็นดี ชั่วก็ต้องเป็นชั่วเสมอ
เป็นสัจจะ คือความจริง .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ลกลมหาสังฆปริณายก

 

"..ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ต่อให้อ่านก็อ่านมาเถอะตำรับตำรา ศึกษาก็ศึกษามาเถอะกิเลสมันไม่ได้กลัว เราจะฟังมามากก็เถอะถ้าหากว่าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ยังไงกิเลสก็เต็มหัว กิเลสมันไม่ได้กลัวใครนอกจากผู้ปฏิบัติ อย่าให้กิเลสมากีดขวางในการประพฤติปฏิบัติ ไม่อย่างนั้นจะเอาออกไม่ได้ แก้มันออกไม่ได้ มันก็ติดค้างติดคาอยู่อย่างนี้ จะไปทำบุญก็บอกไม่ว่าง จะเข้าวัดก็บอกไม่พร้อมไม่มีเวลา

ถ้าไม่ลดไม่ละสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็เข้าไม่ได้ ถ้าไม่เอาโลกออกจากหัวใจก่อนธรรมก็ไม่สามารถเข้าสู่จิตใจได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนา ทำบุญก็ทำมามากแล้ว รักษาศีลก็พอมีแล้ว มีใครบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นกิจลักษณะ ส่วนมากจะทำเหลาะๆแหละๆหาความจริงจังไม่ได้แล้วธรรมจะมียังไง ไม่เอากิเลสออกจากหัวใจก่อน ธรรมจะปรากฏได้ยังไง.."

พระอาจารย์โสภา สมโณ
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชวีมา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ