ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

ศีล นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะทำอะไรได้ ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ มีโทษต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหา หลงขอ 
คนที่หา คนที่ขอต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยากยากเข็ญ

กายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์ จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ ศีลมีอยู่ที่เราแล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล

ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อด ไม่ยาก 
ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์ จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา
ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

จิต เป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน

วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนา ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร ตรวจดูจิตว่า มีอะไรบกพร่องและเสียไป จะได้ซ่อมสุขภาพจิต นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิตว่า คิดอะไรบ้าง มีสาระประโยชน์ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม

พิจารณาสังขารภายนอกว่า มีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ ตายแล้วจะเสียการให้ท่องในใจอยู่เสมอว่า เรามีความแก่-เจ็บ-ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

🙎‍♀️ผู้ถาม : หนูขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า มีประโยชน์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับการปลุกพระคะ ?

หลวงพ่อ : ความจริงพระท่านตื่นอยู่แล้วนะ การเข้าพิธีปลุกพระนั่นเป็นพิธีกรรม ก็มีประโยชน์ แต่ว่าบางทีก็เป็นพิธีขายเหมือนกัน แต่ไอ้ที่เขาทำมีประโยชน์ก็มี ที่เขาทำขายก็มี ใช่ไหม ที่เรียกว่าปลุกพระ ความจริงไม่ได้ปลุกหรอก เขาเรียกว่า "อาราธนาพระ หรืออาราธนาบารมีท่าน" ความจริงใช้เวลาเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ แต่บางทีล่อกันทั้งคืนน่ะสิ ไอ้นี่เป็นนโยบายขาย นี่มันเรื่องของคน ให้คนเขานึกว่าแหม.... ปลุกกันทั้งคืนเลย ปลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ความจริงปลุกทั้งคืนนะ ไอ้พวกปลุกก็คือพวกปลุกพระสงฆ์หรอกนะ ดีไม่ดีนั่งหลับ ถ้าคนจัดงานโง่นะจึงจะประกาศแบบนั้น ถ้าคนจัดงานเพื่อผลประโยชน์จริงๆ ด้วยความฉลาดเขาไม่ประกาศแบบนั้น

🌷 ตามปกติถ้าเข้าไป เขาจะนิมนต์รวดเดียว ถ้าท่านพอใจขนาดไหน ก็เลิกได้ทันที อันนี้เขารีบทำ ทำรวมแล้วก็ทำแบ่ง ถ้าพวกบอกทั้งคืน องค์นี้กะหัวค่ำนะ องค์นี้สว่างนะเสร็จ ไม่ได้ทำอะไรเลย นั่งส่งเดช อย่างดีที่สุดตอนต้นน่ะหน่อยหนึ่ง ต่อไปก็ไม่มีอะไร นั่งหลับไปบ้าง เขาเห็นไม่เป็นเรื่องเขาไม่เอาด้วยหรอก ถ้าจะทำให้ดีต้องบอกผมขอรวดเดียวครับ เวลาเท่าไหร่เป็นเรื่องของท่าน ท่านจะเลิกเมื่อไรเป็นเรื่องของท่านผมไม่เกี่ยวนะ อย่างนี้ดี

⚘ ก่อนที่จะปลุก ก็มีพระอยู่ ๒ ประเภท คือพระฝ่ายวิชาการ นี่อาจจะต้องว่าคาถาเขาให้จบตามความพอใจ แต่ว่าพวกที่ได้ฌานสมาบัติชั้นสูง อันนี้เขาจะรอคำสั่งพระพุทธเจ้า เขาจะเลิกได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบอกว่า "เต็มแล้ว เลิกได้" เวลาที่ท่านสั่งไม่แน่ บางที ๕ นาที ๑๐ นาที บางทีถึงชั่วโมง ก็สุดแล้วแต่ท่าน "ถ้าหากท่านไม่บอกว่าเต็ม เขาก็ยังไม่เลิก ถ้าถามว่าเสกยังไง ก็ต้องตามคำสั่ง ท่านให้ว่ายังไง แต่คาถาที่ให้ว่านี่ไม่เกิน ๔ ตัว บางทีก็ ๑ คำบ้าง ๒ คำบ้าง แต่โดยมากไม่เกิน ๔ ตัว" บางทีทำไปท่านสั่งว่า ว่าคาถาบทนี้ไว้นะ พอมาถึง ท่านก็เปลี่ยนให้ว่าอย่างนี้ไว้นะ ที่พระเจ้าทำนี่มันมีอยู่ ๒ ประเภทนะ

หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อุทัยธานี

ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร

ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่สภาพเป็นปกติศีลที่เกิดจากการรักษา มีสภาพปกติ ไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด นอกจากความปกติก็งดงาม ทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่า เป็นศีล เป็นธรรม

เราควรรักษาศีล 5 เพราะ….

1. สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง และทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป

2. สิ่งของใคร ใครก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลักปล้นจี้ เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน

3. ลูกหลาน สามี ภรรยา ใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปราถนาให้ใครมาเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปมากไม่มีประมาณ

4. มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหก หลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย

5. สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและมีโทษ
ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีดีกลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดี มีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องทำลายสุขภาพร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน

อานิสงส์ของศีล 5 เมื่อรักษาได้

1. ทำให้เราอายุยืน ปราสจากโรคภัยเบียดเบียน

2. ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย

3. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยุ่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยมา ล่วงล้ำกร้ำกราย ต่างครองกันอยุ่ด้วยความสุข

4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล

5. เป็นผู้มีสติปัญญาดี และเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้า ลงหลัง จับโน่นชนนี่ เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้

6. ผู้มีศีล…. เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลก ให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย

“ผู้ไม่มีศีล เป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์ร้อน เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า”

โอวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต