ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

"อะไรเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ ก็เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้แล้วจะดับอย่างไร
ท่านจึงสอนให้น้อมเข้ามาในใจเรา ให้มองเห็นว่าเป็นสัจธรรม พิจารณาให้ละเอียด ให้เห็นจริงจนเป็นพยานของตนเองได้ พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญบุคคลที่ปราศจากดีและชั่ว เพราะมันเป็นเรื่องของโลก มันเป็นอารมณ์ของโลก
ยิ่งหวั่นไหวก็ยิ่งทุกข์ ทุกข์เพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนี้ แต่ไปหลงอารมณ์ก็แค่นั้นเอง.. "