ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

"ความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกัน แต่อาตมา
มิได้กลัวมากเท่ากลัวบาป กลัวกรรม การ
บวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัย ของ​ พระ
พุทธศาสนา นับว่าเป็นการทรมานใจ ทรมานสันดานของคนมีกิเลสที่ชอบในสิ่งที่​ หลักศาสนาไม่ชอบ แต่กลับไม่ชอบในสิ่งที่​ หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได้เป็นอย่างดี ความลำบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบ แต่
ก็จำต้องเข้ามาบวช เพื่อทรมานหัวใจตัวเอง การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ทราบว่าลำบากทุกระยะที่ฝืนทรมาน แต่ก็จำต้องทรมาน
เพราะอยากดี และอยากหลุดพ้นจากกรรม
อันลามก คือกิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุ และอรรถธรรมของพระพุทธเจ้า.. "