ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

... " ใจของเราเป็นของไม่เที่ยง
วันหนึ่งมันว่าอย่างหนึ่ง อีกวันหนึ่งมันว่าอย่างหนึ่ง วันเดียวบางทีมันว่าไปหลายอย่าง ว่าแต่ละอย่างมันว่าถูกต้องทั้งนั้น มันว่าดีทั้งนั้น มันจะว่ายังไงก็ช่าง เราอย่าเพิ่งไปว่าตามที่มันว่านั้น
... ถ้าหากมันว่าอย่างไร เราก็ไปว่าตาม เราจะเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงไปด้วย กลับไปกลับมา เดี๋ยวก็จะแสดงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เดี๋ยวสิ่งที่มันแสดงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญหายไปหมด เหมือนกับหัวเต่า โผล่ออกมาบางทีก็แสดง เออมีหัวเต่า เวลามันเข้าไปแล้วหัวเต่าก็ไม่มี หาความเสมอไม่ได้
... ความเป็นผู้เสมอ เสมออยู่เสมอ ไม่เข้าไม่ออก ไม่ยาวไม่สั้น ไม่ยืดคอไม่ยืดหัว แล้วก็ไม่หดคอไม่หดหัว เหมือนหัวเต่า
... จึงว่าความเป็นผู้เสมอ เสมออยู่เสมอ ปฏิปทาเป็นยังไงๆ เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นไม่ลง ความเป็นผู้เสมอจึงมีความสำคัญ
... ผู้ที่จะทำเราให้เป็นผู้ที่มีความเสมอได้ ก็ใจของเราเป็นผู้ที่เสมอ ไม่ยิ่งไม่หย่อน "
 
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร ( หลวงปู่แบน ธนากโร )
วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร