ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

" ดวงจิตดวงใจที่แท้จริง อันมีอยู่ในใจเรานี้ ได้แก่ดวงจิตดวงที่รู้อยู่.
ดวงจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละ มีอยู่ภายใน ไม่ได้ไปที่ไหน นับแต่เราเกิดมาจนบัดนี้.
ดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้ก็มีอยู่ภายใน แต่มีสังขารจิต คือ จิตที่มันคิดอยู่ภายในนี้แล้ว.
มันก็แส่ส่ายออกไปภายนอก นั่นแหละคือสังขารจิต.
สังขารจิตนั้นมีสังขารมาร กิเลสมาร ปรุงแต่ง เอาขันธมารเป็นเครื่องพาให้เป็นไป.
อันนี้ท่านว่าจิตสังขารนี้เป็นจิตภายนอก มันคิดดีคิดร้ายประการใดให้รู้เท่าทันไว้.
ถ้าคิดดีเราก็ทำดี ภาวนาอยู่ ถ้าคิดไม่ดี ปรุงไม่ดี แต่งไม่ดีก็ละเสีย."
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร