Print
Category: คติธรรม
Hits: 56

"เราไปที่ใด เกิดที่ใด ผลทานที่เราให้ไปนี้แหละจะตามสนับสนุนเรา ให้เป็นคนมีความสุขความเจริญ นึกอะไรก็ไหลมาเทมา เพราะเราเคยให้มาแล้ว สิ่งที่ให้ไปนั้นคือมิตรคือสหาย สิ่งที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราเมื่อเรานึกถึงผลทานย่อมไหลมาเทมา เมื่อนึกถึงบุญต้องมาเพราะเป็นของของเราเองที่เคยสร้างไว้แล้วให้ไปแล้ว ต้องย้อนกลับมาสนองตัวเราโดยไม่ต้องสงสัย

ในภาพอาจจะมี 1 คน