ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

#ผู้ยินดีในบุญต้องมีความอดทน

"ใครจะมีสติปัญญาอย่างไรก็ตาม
แต่ถ้าขาดความอดทนแล้วไปไม่รอด
นี่พูดสำหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นะ
ถ้าขาดความอดทนแล้วถึงมีปัญญา
ก็ละกิเลสไม่ได้ อันความอดทนนี่ได้
ชื่อเป็นฐาน.."

#เป็นพื้นฐานของดวงจิต

"จิตที่ฝักใฝ่หากุศล ยินดีในบุญในกุศล
แล้วต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน เมื่อ
รวมใจความลงแล้วนะ ยกตัวอย่างเช่น
เขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้นะก็
แสดงว่ามันอดได้ ผู้ใดอดได้อย่างนั้น
มันก็เป็นบุญขึ้นมาในทันทีเลย ขึ้นมา
ในใจ บุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นใจผู้ใด
เป็นอย่างนั้นน่ะ เขายกโทษติเตียนมา
ก็ไม่ยกโทษติเตียนตอบ อดกลั้นทนทาน ปล่อยให้เขายกโทษติเตียนไป ไม่เป็นไร
ไม่ตายหรอก ไม่เหมือนอย่างเอามีดเอา
พร้ามาฟันหรอก เราไม่ต้องการผูกกรรม
ทำเวรกับใคร ขึ้นชื่อว่ามีเวรแล้วนี่มันเป็น
ทุกข์ ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะ ผู้ใด
เตือนตนไว้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใคร
หาทางหลีกเลี่่ยง.. "
-----------------------------
#หลวงปู่เหรียญ_วรลาโภ
[ วัดอรัญญบรรพต​ ]​
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

Add comment


Security code
Refresh