ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

 

คนดีดูอย่างไร ว่าดีจริง...

       เลื้ยงดู ทิศเบื้องบน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ดีหรือไม่

       เลื้ยงดู ทิศเบื้องหลัง บุตร ธิดา ภรรยา สามี บริวาร ดีหรือไม่

       เลี้ยงดู ทิศเบื้องข้าง พี่ชาย พี่สาว น้องชาย น้องสาว ญาติพี่น้อง ดีหรือไม่

       เลี้ยงดู ทิศเบื้องหน้า มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร ดีหรือไม่

       เลี่ยงดู ทิศเบื้องล่าง สรรพสัตว์ ทุกจิตวิญญาณ ดีหรือไม่

       

       ...ขั่นเจ้าตกทุกข์ยากลำบากไปสถานที่หม่องได๋..ถ้าข้าน้อยรู้ ข้าน้อยสิจับแขนดึงเจ้าขึ้นมา....

 

...การปฏิบัติดีมีสติตัวเดียวเท่านี้ มันจะแจ้งหมดโลก เมื่อสติครบถ้วนมีกำลังแล้ว ท่านให้นักภาวนาเปลี่ยนมาดูกาย อันเป็นที่ตั้งของธาตุ๔

ขันธ์๕ อายตนะอินทรีย์ทั้งหลาย นักปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปหาไกลอื่น ธรรมะมีอยู่ในตัวทั่วพร้อมแล้ว ขอให้พิจารณาตัวเราให้เห็นตามความเป็น

จริงก็แล้วกัน...

พระเดชพระคุณ หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ

 

เรื่อง "อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก"

(คติธรรม​ สมเด็จพระสังฆราช​ องค์ที่​ ๑๙​)

"อำนาจของกรรม" ใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก ไม่มีอำนาจใดทำลายล้างได้ แม้อำนาจของ "กรรมดี" ก็ไม่อาจทำลาย "อำนาจของกรรมชั่ว" และ "อำนาจของกรรมชั่ว" ก็ไม่อาจทำลาย "อำนาจของกรรมดี" อย่างมากที่สุดที่มีอยู่ คือ อำนาจของกรรมดีแม้ให้มาก ให้สม่ำเสมอในภพภูมินี้ ก็อาจจะทำให้อำนาจของกรรมชั่วที่ได้ทำมาแล้วตามมาถึงได้ยาก

ดังมีเครื่องขวางกั้นไว้ หรือไม่เช่นนั้น ก็ดังที่ท่านเปรียบว่าเหมือนวิ่งหนีผู้ร้ายที่วิ่งไล่ตามมา ถ้ามีกำลังแข็งแรง วิ่งเร็วกว่าผู้ร้าย ก็ย่อมยากที่ผู้ร้ายจะไล่ทัน ความแข็งแรงของผู้วิ่งหนีกรรมชั่ว ก็หาใช่อะไรอื่น คือ ความเข้มแข็งสม่ำเสมอของการทำกรรมดีนั่นเอง.....