ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

#โลกียทรัพย์

นั้น ไม่ใช่ของถาวรเพราะมันถูกไฟเผาอยู่
ทุกวัน ทุกขณะ ทุกเวลา มีแต่จะสิ้นจะหมดไป คนมีทรัพย์มากก็ถูกเผามาก คนมีทรัพย์น้อย
ก็ถูกเผาน้อย อัตภาพร่างกายของเรานี้ย่อมมีไฟเผาอยู่ทุกขณะ คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ไฟ ๔ กองนี้มันเผาเราอย่างพินาศทีเดียว คิดดู ตั้งแต่เราเกิดมาก็เริ่มเสียทรัพย์แล้ว ครั้นเติบโตขึ้น พอความแก่เข้ามาถึงก็ต้องเป็นทุกข์ เดือดร้อนเสียทรัพย์อีก พอความเจ็บไข้มาถึงก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นและเสียทรัพย์อีก และพอความตายเข้ามาก็เสียทรัพย์อีก เมื่อชาติ ชรา พยาธิ มรณะ มันเผาเราขณะใด ก็ย่อมเผาไปถึงทรัพย์สมบัติของเราด้วยทุกครั้งไป

ฉะนั้น จึงควรที่จะรีบฝังทรัพย์ของเราให้เป็น "อริยทรัพย์" เสีย เพื่อความปลอดภัยเหมือนกับเราฝากเงินไว้ในธนาคาร ทรัพย์นั้นก็จะเป็นของเราโดยแท้จริง ไม่สูญหายไปไหน การฝังทรัพย์นั้นก็ได้แก่การทำบุญกุศล มีการบริจาคทานวัตถุสิ่งของ บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น นี่คือการฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารของพระศาสนา...

#การฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารของพระศาสนาจะส่งผลไปให้แก่ผู้ล่วงลับได้อย่างไร

"ตัวอย่าง สมมติว่า บิดา มารดาของเราไปตั้งบ้านเรือนอยู่ต่างประเทศ เราจะไปหาก็ไปไม่ได้ ท่านจะมาหาเราก็มาไม่ได้ เมื่อเราคิดถึงท่าน เราก็ฝากสิ่งของเงินทองไปหาท่านโดยไปรษณียภัณฑ์ที่มีใบรับจากเจ้าพนักงานเป็นหลักฐาน เพราะเงินในประเทศของเรานำไป
ใช้ในต่างประเทศไม่ได้ จำเป็นต้องแปรรูป
ให้เป็นเงินต่างประเทศเสียก่อนจึงจะใช้ได้.. "

#ทโลกียทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมนำไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้

"ฉะนั้น จึงจำเป็นจะต้องแปรรูปให้เกิดเป็นกุศลเสียก่อนแล้วอุทิศไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปในโลกหน้า ถ้าเขาหาตัวผู้รับไม่พบหรือส่งไม่ถึง เจ้าพนักงานก็จะต้องส่งกลับคืนให้เราฉันใดก็ดี บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญไปนี้ พระสงฆ์ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รับไว้ แล้วท่านก็สวดมนต์ให้ศีลให้พรแก่เราและอุทิศส่วนกุศลนั้นๆ ไปให้บิดามารดาหรือญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วอีกต่อหนึ่ง ถ้าหากผู้รับไม่สามารถจะรับได้ บุญกุศลนั้นๆ ก็จะย้อนกลับมาหาเรา หาได้สาบสูญไปไหนไม่.. "

#โอวาทธรรม
#หลวงปู่ลี_ธัมมธโร
#วัดอโศการาม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

Add comment


Security code
Refresh