Print
Category: คติธรรม
Hits: 24

#พุทโธ "พุทโธ หมายความว่า
ให้ใจยึดเอาพุทโธเป็นอารมณ์
เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกไปสู่
อารมณ์ภายนอก เพราะอารมณ์
ภายนอกมันชอบไปจดจ่ออยู่กับ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความ
ถูกต้องทางกาย หากทุกสิ่ง​ ทุก
อย่างมันไปจดจ่ออยู่ที่นั่น จิตมัน
จะไม่รวมลงนี่แหละ เรียกว่า มาร
คือ ไม่มีสติอย่าให้จิตไปจดจ่อ
อย่างนั้น ให้มาอยู่กับผู้รู้​ ให้น้อมเอา.."

#พระพุทธเจ้า_พระธรรม_พระสงฆ์
เป็นอารมณ์ จะอยู่ในอิริยาบถใด ก็
ให้มีความเพียร ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลง
ชั่วช้างพับหู งูแลบสิ้น ชั่วไก่กินน้ำ นี่
อานิสงส์อักโข ให้ตั้งใจทำไป..."

#โอวาทธรรม
#หลวงปู่ขาว_อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
[พ.ศ. ๒๔๓๑ -๒๕๒๖]

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด