ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

#ของธรรม..ทั้งหลายแล้ว
จึงควรที่จะ..ยกจิตของตนขึ้นสู่
ธรรมหมวดนี้ คือ ..สัมมาสมาธิ เสียก่อน
เพราะเป็นการ..รวมกำลังจิตของตนได้เป็นอย่างดี
• •• ••• ••••
กำลังทั้งหมด..ในโลกย่อม ..
เกิดขึ้นด้วย..#การหยุด
การก้าวไป..นั้นเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเอง
(คิดมากเลยเถิด) ตัวอย่างเช่น เราเดิน..
มันย่อมเกิดกำลังขึ้น..จากเท้าที่เหยียบหยุด
• •• ••• ••••
หรือพูด..ย่อมเกิดกำลังจากการหยุด
ถ้าพูด..ไม่มีหยุดไม่ขาดคำ
ไม่ว่าแต่เสียกำลังเลย.. จนภาษาที่พูด
ก็ไม่เป็น..ภาษาคน
• •• ••• ••••
ถึงผู้รู้ธรรม..ก็เช่นนั้น
ถ้าสมาธิมาก.."ปัญญาน้อย"
ท่านเรียกว่า.. #เจโตวิมุตติ
ถ้าสมาธิน้อย.."ปัญญามาก"
ท่านเรียกว่า..#ปัญญาวิมุตติ
• •• ••• ••••
เหตุนี้ ..ผู้ต้องการ
#ความพ้นทุกข์..จะไม่มี"สมาธิ"เลย
เป็นไม่มี .. หนทางเป็นไปได้เลย ..
,. .

-- - ท่านพ่อลี ธัมมธโร ..

 

Add comment


Security code
Refresh