ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

เวลาจำเป็น จิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่พึ่ง อันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดไว้ด้วยกันทุกคน เมื่อถึงคราวจนตรอกไม่มีเครื่องช่วยบรรเทา ย่อมจะจมโดยถ่ายเดียว ซึ่งน่าหวาดเสียวมาก เวลาไม่ร้อน เครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็น เวลายังไม่หนาว เครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็น เวลาไม่หิวกระหาย อาหารหวานคาวที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็น แต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้ จิตต้องประหวัดถึงเครื่องป้องกันทันที พอร้อนปรากฏขึ้น ต้องประหวัดถึงเครื่องป้องกัน หนาวเกิดขึ้นจิตก็ต้องประหวัดถึงเครื่องป้องกัน ความหิวกระหายเกิดขึ้น ต้องคิดถึงอาหาร จะอยู่อย่างเย็นใจเหมือนเวลาไม่จำเป็นย่อมไม่ได้
.
เวลาความจนตรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงๆ เราระลึกถึงอะไรนี่เป็นหลักสำคัญ ต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อย ว่ามีมากน้อยเพียงไรหรือไม่มี นั่นเป็นเวลาสำคัญมากสำหรับเรา เพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกัน เราจงพยายามสร้างเพื่อตัวเองไว้เสียแต่บัดนี้ เหตุการณ์ทำนองนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่เรา จะผาสุกสบายตายเป็นสุข

.................................................................

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓
"การปกครองรักษาตน"

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน