ปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรม

  1. ธรรมครูอาจารย์
  2. นิทานอิงธรรมะ
  3. ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
  4. บทสวดมนต์
next
prev

ค้นหาข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

พระท่านเป็น ผู้แนะนำวิธีรักษาและเก็บศีล
ไม่ใช่ท่านเป็น ผู้ให้ เพราะ ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว
คือ ท่านสอนวิธีปฏิบัติให้เพื่อแก้ว ๓ ดวงใสขึ้น
ศีล คือ เครื่องห่อแก้วให้สะอาดบริสุทธิ์
ภาวนา คือ ตัวพุทธะ อยู่ลึกมาก

ศีล เป็นเปลือกที่ ๒ ทานเป็นเปลือกที่ ๓ ใครไม่มีจอบเสียมที่คมกล้า
ก็ไม่สามารถขุดเจาะลงไปถึงได้
เราต้องขุดชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทาน คือ พื้นดินขุดลงไปถึงได้
เราต้องขุดชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทาน
คือ พื้นดินส่วนหน้าซึ่งมีต้นหญ้าและใบไม้ปิดอยู่เสียก่อน

ชั้นที่ ๒ ได้แก่ ศีล คือ ดินแข็ง แดง ดำ
ชั้นที่ ๓ อาจพบหิน หรือ รากไม้
นี่คือ การขุดรัตนะ คือ แก้วสารพัดนึก

ทาน การกุศลเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ นอกตัวเรา
(เปรียบเหมือนเปลือกนอกหรือพื้นหญ้า)
ศีล อยู่ในกาย (คือ ดินแข็ง)
ภาวนาอยู่ในใจ (คือ เพชรหรือหิน)

โอวาทธรรม:ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

"คนทุกข์คนจนในโลกนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะเสือกิน ไม่ใช่ทุกข์เพราะงูร้ายกัด ไม่ใช่ทุกข์เพราะช้างฆ่า แต่ทุกข์เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงของตน จะทุกข์เพราะสิ่งใดๆ ก็ตาม ตัวความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่แหละเป็นผู้ฆ่า

ความโลภ ความโกรธ ความหลง สามสิ่งนี้ร้ายกาจกว่าสิ่งอะไรทั้งหมด ร้ายกว่าผีร้าย ร้ายกว่าเสือร้าย ร้ายกว่างูร้าย ไม่มีสิ่งไหนจะร้ายกว่าตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะฉะนั้นให้ระวังที่สุด เรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง สามประการนี้ มันสามารถทำให้ผู้รู้แจ้งเป็นคนมืดก็ได้ ฤทธิ์ของมันน่ะ มันอยู่เหนือทุกคนในโลกที่ได้เกิดมาในโลกนี้ ยกเว้นเสียแต่พระอรหันต์"

หลวงปู่คำดี ปภาโส

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง